>
SkypeQQFInWhatAPPOAMail
Contact
Your position :Home >Contact
Sales Department Address
19E, Dongyu Building, No. 19 Zhenghong Street, Qinhuai, Nanjing
Factory address
MuFu XiaoZhen A20, 199 Mufu East Road, Gulou, Nanjing
Telephone / fax
TEL : 025-84716665
FAX : 025-84715556
Mail box
sales@kozo-optics.com
Online Message

Product PDF

No files selected

Quotation PDF

No files selected